Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (2024)

Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (1) +385 21 784 0072 sutra od 8.00 h

Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (2) +385 21 784 0072 sutra od 8.00 h

0

Besplatna dostava Overseas kurirskom službom iznad 59.99 €

Overseas 4.99 Pošta 4.99 DPD 5.99 Box Now 4.49 GLS 3.99

Kontakt Kako kupovati

Pomoć

Dostava

Overseas 4.99 Pošta 4.99 DPD 5.99 Box Now 4.49 GLS 3.99

Besplatna dostava Overseas kurirskom službom iznad 59.99 €

Savjetnik za kupnju

  • Kako kupovati
  • Dostava i plaćanje
  • Povrat proizvoda
  • Kontakti

Ovdje smo zbog vas!

+385 21 784 0072

Moj račun

Pridružite se zajednici ljubitelja knjige iz cijelog svijeta i ostvarite mnoštvo pogodnosti. Izradite besplatni račun

Prazno :-(

Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (69)

Jezik Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (70)Engleski

Knjiga Tvrdi uvez

Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (71)

Libristo kod: 06687596

Nakladnici ,ožujak 2002

Reviewing more than 600 scientific evaluations of programmes intended to prevent crime, this book is...

Libristo kod: 06687596

? Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (72) 496b

200.81

Vanjske zalihe Šaljemo za 14-18 dana

30 dana za povrat kupljenih proizvoda

Moglo bi vas zanimati i

Who Is Responsible? Cloudesley Shovell Henry Brereton Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (74) / Tvrdi uvez

34.71

Goldfish Went on Vacation Patty Dann Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (77) / Meki uvez

18.63

Automatische Performanzoptimierung Paralleler Architekturen Christoph A. Schaefer Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (80) / Meki uvez

99.22

Ten on a Toboggan and other Tales Chatham Historical Society Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (83) / Meki uvez

13.10

Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (85) Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (86)

Reviewing more than 600 scientific evaluations of programmes intended to prevent crime, this book is an understandable source of information about what works, what does not work and what is promising in preventing crime.

Informacije o knji*zi

Puni naziv Evidence-Based Crime Prevention

Jezik Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (87)Engleski

Uvez Knjiga - Tvrdi uvez

Datum izdanja 2002

Broj stranica 456

EAN 9780415270472

ISBN 9780415270472

Libristo kod 06687596

Nakladnici

Težina 816

Dimenzije 157 x 240 x 32

Kategorija

> > >

Law >

Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (88)

Poklonite ovu knjigu još danas
To je jednostavno

1 Dodajte knjigu u košaricu i odaberite isporuku kao poklon 2 Zauzvrat ćemo vam poslati kupon 3 Knjiga dolazi na adresu poklonoprimca

Prijava

Prijavite se na svoj račun. Još nemate Libristo račun? Otvorite ga odmah!

Nemate račun? Ostvarite pogodnosti uz Libristo račun!

Sve ćete imati pod kontrolom uz Libristo račun.

Otvoriti Libristo račun

Evidence-Based Crime Prevention | Knjiga tvrdi uvez | Libristo - Hrvatska (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5524

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.